Lütfen bekleyiniz...

Trafik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Trafik Harçları Tarifesi

2020 Yılı Tarifesi

 

Trafik Harçları

 

I- Tescil harçları:

 

(4760 sayılı Kanunun 18/2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1/8/2002)

 

II- Sürücü belgesi harçları:

 

(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,

 

a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)

249,30

b) B sınıfı sürücü belgesinden

751,70

c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden

249,30

 

d) Uluslararası sürücü belgelerinden

500,80

e) Diğer sürücü belgelerinden

1.254,20

Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.

 

III- Sınav harçları:

 

(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1/1/2005)

 

IV- Sürücü belgesi vize harçları : (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların ¼’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.

 

V- Teknik muayene harçları

 

(5228 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi ile kaldırılan bent. Yürürlük:1/1/2005)

 

VI- Ruhsat (İzin) harçları:

 

Karayolları Trafik Kanununun;

 

a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden

695,60

 

b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

1.395,60

c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

2.797,20

d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden

1.395,60

e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için)

6.997,90

f) (4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)

 

VII- Geçici trafik belgeleri harçları:

 

a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden;

 

aa) A sınıfı trafik belgelerinden

4.080,00

bb) Diğerlerinden

404,20

 

b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden

462,80

 

2019 Yılı Tarifesi

 

Trafik Harçları

 

I- Tescil harçları:

 

(4760 sayılı Kanunun 18/2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1/8/2002)

 

II- Sürücü belgesi harçları:

 

(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,

 

a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)

203,40

b) B sınıfı sürücü belgesinden

613,30

c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden

203,40

 

d) Uluslararası sürücü belgelerinden

408,60

e) Diğer sürücü belgelerinden

1.023,20

Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.

 

III- Sınav harçları:

 

(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1/1/2005)

 

IV- Sürücü belgesi vize harçları : (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların ¼’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.

 

V- Teknik muayene harçları

 

(5228 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi ile kaldırılan bent. Yürürlük:1/1/2005)

 

VI- Ruhsat (İzin) harçları:

 

Karayolları Trafik Kanununun;

 

a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden

567,50

 

b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

1.138,60

c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

2.282,00

d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden

1.138,60

e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için)

5.708,90

f) (4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)

 

VII- Geçici trafik belgeleri harçları:

 

a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden;

 

aa) A sınıfı trafik belgelerinden

3.328,50

bb) Diğerlerinden

329,80

 

b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden

377,60

 

 

2018 Yılı Tarifesi

 

Trafik Harçları

 

I- Tescil harçları:

 

(4760 sayılı Kanunun 18/2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1/8/2002)

 

II- Sürücü belgesi harçları:

 

(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,

 

a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)

164,40

b) B sınıfı sürücü belgesinden

495,70

c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden

164,40

d) Uluslararası sürücü belgelerinden

330,30

e) Diğer sürücü belgelerinden

827,00

Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.

 

III- Sınav harçları:

 

(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1/1/2005)

 

IV- Sürücü belgesi vize harçları : (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların ¼’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.

 

V- Teknik muayene harçları

 

(5228 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi ile kaldırılan bent. Yürürlük:1/1/2005)

 

VI- Ruhsat (İzin) harçları:

 

Karayolları Trafik Kanununun;

 

a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden

458,70

 

b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

920,30

c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

1.844,40

d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden

920,30

e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için)

4.614,00

f) (4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)

 

VII- Geçici trafik belgeleri harçları:

 

a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden;

 

aa) A sınıfı trafik belgelerinden

2.690,20

bb) Diğerlerinden

266,60

 

b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden

305,20

 

 


2017 Yılı Tarifesi
 

 

I- Tescil harçları:

 

(4760 sayılı Kanunun 18/2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1/8/2002)

 

II- Sürücü belgesi harçları:

 

(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,

 

a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)

143,70

b) B sınıfı sürücü belgesinden

433,10

c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden

143,70

d) Uluslararası sürücü belgelerinden

288,60

e) Diğer sürücü belgelerinden

722,50

Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.

 

III- Sınav harçları:

 

(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1/1/2005)

 

IV- Sürücü belgesi vize harçları : (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların ¼’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.

 

V- Teknik muayene harçları

 

(5228 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi ile kaldırılan bent. Yürürlük:1/1/2005)

 

VI- Ruhsat (İzin) harçları:

 

Karayolları Trafik Kanununun;

 

a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden

400,80

b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

804,00

c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

1.611,30

d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden

804,00

e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için)

4.030,80

f) (4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)

 

VII- Geçici trafik belgeleri harçları:

 

a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden;

 

aa) A sınıfı trafik belgelerinden

2.350,20

bb) Diğerlerinden

232,95

b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden

266,70

  

2016 Yılı Tarifesi

 

I- Tescil harçları:

 

(4760 sayılı Kanunun 18/2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1/8/2002)

 

II- Sürücü belgesi harçları:

 

(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,

 

a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)

133,70

b) B sınıfı sürücü belgesinden

402,90

c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden

133,70

d) Uluslararası sürücü belgelerinden

268,50

e) Diğer sürücü belgelerinden

672,10

Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.

 

III- Sınav harçları:

 

(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1/1/2005)

 

IV- Sürücü belgesi vize harçları : (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların ¼’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.

 

V- Teknik muayene harçları

 

(5228 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi ile kaldırılan bent. Yürürlük:1/1/2005)

 

VI- Ruhsat (İzin) harçları:

 

Karayolları Trafik Kanununun;

 

a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden

372,80

b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

747,90

c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

1.498,90

d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden

747,90

e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için)

3.749,60

f) (4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)

 

VII- Geçici trafik belgeleri harçları:

 

a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden;

 

aa) A sınıfı trafik belgelerinden

2.186,20

bb) Diğerlerinden

216,70

b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden

248,10

2015 Yılı Tarifesi

 

I- Tescil harçları:

 

(4760 sayılı Kanunun 18/2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1/8/2002)

 

II- Sürücü belgesi harçları:

 

(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,

 

a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)

126,70

b) B sınıfı sürücü belgesinden

381,70

c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden

126,70

d) Uluslararası sürücü belgelerinden

254,40

e) Diğer sürücü belgelerinden

636,60

Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.

 

III- Sınav harçları:

 

(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1/1/2005)

 

IV- Sürücü belgesi vize harçları : (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların ¼’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.

 

V- Teknik muayene harçları

 

(5228 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi ile kaldırılan bent. Yürürlük:1/1/2005)

 

VI- Ruhsat (İzin) harçları:

 

Karayolları Trafik Kanununun;

 

a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden

353,10

b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

708,40

c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

1.419,70

d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden

708,40

e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için)

3.551,50

f) (4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)

 

VII- Geçici trafik belgeleri harçları:

 

a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden;

 

aa) A sınıfı trafik belgelerinden

2.070,70

bb) Diğerlerinden

205,30

b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden

235,00

 

2014 Yılı Tarifesi

 

Trafik Harçları :

 

I- Tescil harçları:

 

(4760 sayılı Kanunun 18/2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1.8.2002)

 

II- Sürücü belgesi harçları:

 

(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,

 

a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)

110,80

b) B sınıfı sürücü belgesinden

333,60

c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden

110,80

d) Uluslararası sürücü belgelerinden

222,40

e) Diğer sürücü belgelerinden

556,35

Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.

 

III- Sınav harçları:

 

(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1/1/2005)

 

IV- Sürücü belgesi vize harçları : (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların ¼’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.

 

V- Teknik muayene harçları

 

(5228 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi ile kaldırılan bent. Yürürlük:1/1/2005)

 

VI- Ruhsat (İzin) harçları:

 

Karayolları Trafik Kanununun;

 

a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden

308,65

b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

619,15

c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

1.240,70

d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden

619,15

e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için)

3.103,60

f) (4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile kaldırılmıştır.)

 

VII- Geçici trafik belgeleri harçları:

 

a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden;

 

aa) A sınıfı trafik belgelerinden

1.809,50

bb) Diğerlerinden

179,45

b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden

205,50

 

2013 Yılı Tarifesi

 

Trafik Harçları :

 

I- Tescil harçları:

 

(4760 sayılı Kanunun 18/2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1.8.2002)

 

II- Sürücü belgesi harçları:

 

(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,

 

a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)

110,80

b) B sınıfı sürücü belgesinden

333,60

c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden

110,80

d) Uluslararası sürücü belgelerinden

222,40

e) Diğer sürücü belgelerinden

556,35

Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.

 

III- Sınav harçları:

 

(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1/1/2005)

 

IV- Sürücü belgesi vize harçları : (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların ¼’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.

 

V- Teknik muayene harçları

 

(5228 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi ile kaldırılan bent. Yürürlük:1/1/2005)

 

VI- Ruhsat (İzin) harçları:

 

Karayolları Trafik Kanununun;

 

a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden

308,65

b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

619,15

c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

1.240,70

d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden

619,15

e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için)

3.103,60

f) (4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile kaldırılmıştır.)

 

VII- Geçici trafik belgeleri harçları:

 

a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden;

 

aa) A sınıfı trafik belgelerinden

1.809,50

bb) Diğerlerinden

179,45

b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden

205,50

 

2012 Yılı Tarifesi

 

Trafik Harçları :

 

I- Tescil harçları:

 

(4760 sayılı Kanunun 18/2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1.8.2002)

 

II- Sürücü belgesi harçları:

 

(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,

 

a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)

96,35

b) B sınıfı sürücü belgesinden

290,10

c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden

96,35

d) Uluslararası sürücü belgelerinden

193,40

e) Diğer sürücü belgelerinden

483,80

Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.

 

III- Sınav harçları:

 

(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1/1/2005)

 

IV- Sürücü belgesi vize harçları : (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların ¼’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.

 

V- Teknik muayene harçları

 

(5228 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi ile kaldırılan bent. Yürürlük:1/1/2005)

 

VI- Ruhsat (İzin) harçları:

 

Karayolları Trafik Kanununun;

 

a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden

268,40

b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

538,40

c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

1.078,90

d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden

538,40

e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için)

2.698,80

f) (4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile kaldırılmıştır.)

 

VII- Geçici trafik belgeleri harçları:

 

a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden;

 

aa) A sınıfı trafik belgelerinden

1.573,50

bb) Diğerlerinden

156,05

b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden

178,70

 

2011 Yılı Tarifesi

 

I- Tescil harçları: (MÜLGA BÖLÜM RGT: 12.06.2002 RG NO: 24783

KANUN NO: 4760/18) (YÜR.TAR.: 01.08.2002)

II- Sürücü belgesi harçları:

(DEĞİŞİK BÖLÜM RGT: 31.12.2004 RG NO: 25687 KANUN NO: 5281/11)

(GEÇER. TAR.: 01.01.2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre

verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,

a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)

83,80 TL

b) B sınıfı sürücü belgesinden

252,30 TL

c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden

83,80 TL

d) Uluslararası sürücü belgelerinden

168,20 TL

e) Diğer sürücü belgelerinden

420,70 TL

Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.

III- Sınav harçları: (MÜLGA BÖLÜM RGT: 31.12.2004 RG NO: 25687

KANUN NO: 5281/11) (GEÇER. TAR.: 01.01.2005)

IV- Sürücü belgesi vize harçları (DEĞİŞİK BÖLÜM RGT: 31.12.2004

RGNO: 25687 KANUN NO: 5281/11) (YÜR. TAR.: 01.01.2005):

Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü

belgesi vize işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların

1/4’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine

dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi

halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.

V- Teknik muayene harçları: (MÜLGA BÖLÜM RGT: 31.07.2004 RG NO: 25539

KANUN NO: 5228/60) (YÜR. TAR.: 01.01.2005)

VI- Ruhsat (İzin) harçları:

Karayolları Trafik Kanununun;

a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden

233,40 TL

b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

468,20 TL

c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

938,20 TL

d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden

468,20 TL

e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için)

2.346,80 TL

f) (MÜLGA BENT RGT: 24.04.2003 RG NO: 25088 KANUN NO: 4842/27)

VII- Geçici trafik belgeleri harçları:

a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici

trafik belgelerinden;

aa) A sınıfı trafik belgelerinden

1.368,30 TL

bb) Diğerlerinden

135,70 TL

b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden

155,40 TL

 

2010 Yılı Tarifesi

 

I- Tescil harçları:(MÜLGA BÖLÜM RGT: 12.06.2002 RG NO: 24783

KANUN NO: 4760/18)

II- Sürücü belgesi harçları:

Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden

bir defaya mahsus olmak üzere,

a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)

77,85 TL

b) B sınıfı sürücü belgesinden

234,30 TL

c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden

77,85 TL

d) Uluslararası sürücü belgelerinden

156,20 TL

e) Diğer sürücü belgelerinden

390,70 TL

Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.

III- Sınav harçları: (MÜLGA BÖLÜM RGT: 31.12.2004 RG NO: 25687

KANUN NO: 5281/11)

IV- Sürücü belgesi vize harçları:

Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü

belgesi vize işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların

 ¼’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine

dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi

 halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.

V- Teknik muayene harçları: (MÜLGA BÖLÜM RGT: 31.07.2004 RG NO: 25539

KANUN NO: 5228/60)

VI- Ruhsat (İzin) harçları:

Karayolları Trafik Kanununun;

a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden

216,80 TL

b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

434,80 TL

c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

871,20 TL

d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden

434,80 TL

e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için)

2.179,10 TL

f) (MÜLGA BENT RGT: 24.04.2003 RG NO: 25088 KANUN NO: 4842/27)

VII- Geçici trafik belgeleri harçları:

a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici

 trafik belgelerinden;

aa) A sınıfı trafik belgelerinden

1.270,50 TL

bb) Diğerlerinden

126,05 TL

b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden

144,30 TL