Lütfen bekleyiniz...

Trafik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)

5307 SAYILI KANUNUN 16 NCI
MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ

2020 YILINDA UYGULANACAK
İDARİ PARA CEZALARININ ALT VE ÜST LİMİTLERİ

(TL)

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi

612.900-12.258.000

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi

306.450-3.370.950

 

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi

122.580-612.900

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi

122.580-612.900

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi

306

16 ncı maddenin ikinci fıkrası

12.258-61.290