Lütfen bekleyiniz...

Trafik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2020 Yılı)

5015 SAYILI KANUNUN 19 UNCU
MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ

2020 YILINDA UYGULANACAK
İDARİ PARA CEZALARININ ALT VE ÜST LİMİTLERİ

(TL)

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi

2.451.600-12.258.000

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi

1.532.250-7.661.250

19 uncu maddenin birinci  fıkrasının (d) bendi

674.190-3.370.950

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi

153.225-766.125

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendi (ton başına)

306

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi (metreküp başına)

306

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (h) bendi

134.838-674.190