Lütfen bekleyiniz...

Trafik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları (2019 Yılı)

6446 SAYILI KANUNUN 16 NCI
MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ

2019 YILINDA UYGULANACAK

İDARİ PARA CEZALARI

(TL)

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi

888.397

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi

888.397

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi

888.397

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi

1.421.438

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi

1.599.117

16 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi

1.776.799

16 ncı maddenin sekizinci fıkrası

707