Lütfen bekleyiniz...

Trafik Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Makaleler

Yayın

Yazar

Tarih

Yıl

Yargı Kararları’nda “Hukukçu Bilirkişi”

Legal BlogAvukat Arabulucu Ümit ErdemYıl 2020
Yargı Kararları’nda “Hukukçu Bilirkişi” Yazar Adı: Avukat Arabulucu Ümit Erdem Yayın Tarihi: 29.07.2020 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun "Bilirkişi’ye başvurulmasını gerektiren haller" başlıklı 266. Maddesi’nde; "Mahkeme, çözümü hukuk d...
Bilirkişi Hukukçu Bilirkişi Bilirkişi Raporu Bilirkişi İncelemesi Özel Bilgi Teknik Bilgi Delil

Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukunu İlgilendiren Önlemler

Legal BlogProf. Dr. Hakan Pekcanıtez, Dr. Öğr. Üye. Evrim ErişirYıl 2020
Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukunu İlgilendiren Önlemler Yazar Adı: Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez Yazar Adı: Dr. Öğr. Üye. Evrim Erişir Yayın Tarihi: 03.06.2020 Giriş Ülkemiz tarihinde sayısız felak...
Korona Virüs Corona Virüs Covid 19 Medeni Usul İcra İflas Sürelerin Durması Sürelerin İşlemeye Başlaması Takiplerin Durması Duruşmaların Ertelenmesi İhtiyati Haciz Tasarrufun İptali Konkordato Yeni İcra Takipleri Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Tahkim Haciz İhbarnameleri Maaş Haczi

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinde Eksik İş ve Ayıplı İfa Kavramları ile Alıcının Ayıplı İfa Kapsamında Talepleri - Yargıtay Kararları Işığında İnceleme

Legal BlogAv. Taha Hüseyin ÇebiYıl 2020
Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinde Eksik İş ve Ayıplı İfa Kavramları ile Alıcının Ayıplı İfa Kapsamında Talepleri - Yargıtay Kararları Işığında İnceleme Yazar Adı: Av. Taha Hüseyin Çebi Yayın Tarihi: 29.05.2020 / Günlük hayatta maketten satış, pro...
Gayrimenkul Satış Vaadi Eksik İş Ayıplı İfa Sözleşme Alıcı Talep Yargıtay Kararı Sorumluluk

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz Romanı Ekseninde Türkiye’de Devlet Vatandaş İlişkileri

Legal BlogAv. Sezen Malik AbuyYıl 2020
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz Romanı Ekseninde Türkiye’de Devlet Vatandaş İlişkileri Yazar Adı: Av. Sezen Malik Abuy Yayın Tarihi: 19.05.2020 GİRİŞ Aziz Nesin’in 1977 yılında roman olarak Nesin Yayınları’ndan yayınlanarak[1] elimize ulaşan eserinde...
Nüfus Kaydı Eğitim Askerlik Vergi Evlenme Hak Yükümlülük Maddi ve Manevi Varlık Kişi Devlet

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Kurulması, Şekli, Tapuya Şerhi, Alacağın Temliki Sayılacağı Haller ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı - Yargıtay Kararları Işığında İnceleme

Legal BlogAv. Taha Hüseyin Çebi, Stj. Av. Batuhan ÖzataYıl 2020
Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Kurulması, Şekli, Tapuya Şerhi, Alacağın Temliki Sayılacağı Haller ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı - Yargıtay Kararları Işığında İnceleme Yazar Adı: Av. Taha Hüseyin Çebi Yazar Adı: Stj. Av. Batuhan Özata Ya...
Tapuya Tescil Taşınmaz Satış Vaadi Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşme Tapuya Şerh Alacağın Temliki Hakkın Kötüye Kullanılması

İdari Teşkilatta Yapılan Yeni Düzenlemelere Göre Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konusunda Görev Ve Yetkiler

MakaleN. Münci ÇAKMAKGazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2019, Cilt 23, Sayı 2
225 Ankara Hacı Bayram Vel? Ün?vers?tes? Hukuk Fakültes? Derg?s? C. XXIII, Y . 2019, Sa. 2 Yayın Kuruluna Ulaştığı Tar?h : 30/04/2019 Yayınlanmasının Uygun Görüldüğü Tar?h: 07/05/2019 * Doç. Dr., Ankara Hacı Bayram Vel? Ün?vers...

Tüketici Senetleri

MakaleÖzgür DOĞANAnkara Barosu DergisiYıl 2018, Cilt 76, Sayı 2
HAKEMLİ ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9993-1769 Makalenin Geldiği T arih: 19.03.2018 Kabul T arihi: 07.05.2018 * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK – ULAKBİM Veri Taba- nında indekslenmektedir. ** KTO Karatay Üniversitesi Ö...

Kamu Hizmetlerinde Kullanılan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Engelli Erişilebilirliği Açısından İncelenmesi

MakaleN. Münci ÇAKMAKGazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 22, Sayı 3
67 Ankara Hacı Bayram Vel? Ün?v.-Hukuk Fakültes? Derg?s? C. XXII, Y . 2018, Sa. 3 Yayın Kuruluna Ulaştığı Tar?h : 07/05 /2018 Yayınlanmasının Uygun Görüldüğü Tar?h: 03/07/2018 KAMU HİZMETLERİNDE KULLANILAN TAŞINMAZ KÜLTÜR V ARL...

Maden Hakkını Devir Sözleşmesi İle Rödövans Sözleşmesi Arasındaki Ayırım

MakaleKemal ERDOĞANGazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 22, Sayı 1
95 Ankara Hacı Bayram Vel? Ün?v.-Hukuk Fakültes? Derg?s? C. XXII, Y . 2018, Sa. 1 Yayın Kuruluna Ulaştığı Tar?h : 05/10/2017 Yayınlanmasının Uygun Görüldüğü Tar?h: 10/09/2018 MADEN HAKKINI DEVİR SÖZLEŞMESİ İLE RÖDÖV ANS SÖZLEŞME...

Tüketicinin Ve Üçüncü Kişilerin Ayıplı Satılanın Kullanılması Nedeniyle Ortaya Çıkan Bedensel Bütünlük İhlali Halinde Manevi Zararlarının Tazmini

MakaleBurcu G. ÖZCAN BÜYÜKTANIRAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 67, Sayı 3
TÜKETİCİNİN VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN AYIPLI SATILANIN KULLANILMASI NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN BEDENSEL BÜTÜNLÜK İHLALİ HALİNDE MANEVİ ZARARLARININ TAZMİNİ Compensation Claim of the Consumer and the Legal Dependants as Third Party for Their Non-Pecuniary...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 16 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor